Skip to main content

School of Educational Studies  |  Main Campus

Master of Education - M.Ed. (Offshore)

Objektif Program

Objektif program Sarjana Pendidikan Kerja Kursus adalah:

 • Untuk mengembangkan pemahaman yang terperinci dalam bidang pendidikan yang lebih spesifik seperti Pengajian Kurikulum, Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggeris, Pendidikan Sains dan Psikologi Pendidikan.

 • Untuk memberi latihan dalam penyelidikan pendidikan, baik dalam suasana universiti mahupun dalam lapangan pekerjaan pelajar. Calon akan diberi latihan dan pendedahan dalam pelbagai kaedah penyelidikan agar dapat menggunakan kaedah yang sesuai dalam keadaan tertentu.

 • Untuk memberi peluang pelajar-pelajar menggunakan pengalaman mereka bagi menganalisis dan membuat renungan terhadap amalan-amalan dan pemikiran yang dipegang sebelum ini dalam menangani masalah dan isu-isu berkaitan pendidikan.

Pelajar lulusan program ini akan dapat:

 • Mempunyai pengetahuan dan perspektif yang pelbagai dalam bidang pengkhususan dan amalan profesionalisme mereka.

 • Mempunyai pengetahuan dan berkeupayaan mengaplikasi pelbagai perspektif teori dan model pendidikan.

 • Berkeupayaan menjadi pendidik yang kritis dan kreatif dan berpandangan luas tetapi rasional tentang pendidikan.

 • Menganalisis secara perbandingan masalah dan isu pendidikan di peringkat nasional dan global berkaitan bidang pengkhususan yang diikuti.

 • Melaksanakan kajian yang berkaitan dengan bidang pengkhususan yang diikuti.

PUSAT PEMBELAJARAN DAN BIDANG YANG DITAWARKAN
 • POLITEKNIK SEBERANG PERAI PULAU PINANG

LIMA (5) bidang pengkhususan yang ditawarkan. Calon-calon perlu memilih salah satu daripada lima bidang pengkhususan tersebut:

A. Pengajian Kurikulum

B. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

C. Pendidikan Bahasa Inggeris (TESOL)

D. Pendidikan Sains

E. Psikologi Pendidikan

 

 

 • IPGM KAMPUS SULTAN MIZAN BESUT, TERENGGANU

LIMA (5) bidang pengkhususan yang ditawarkan. Calon-calon perlu memilih salah satu daripada lima bidang pengkhususan tersebut:

A. Pengajian Kurikulum

B. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

C. Pendidikan Bahasa Inggeris (TESOL)

D. Pendidikan Sains

E. Psikologi Pendidikan

NAMA IJAZAH YANG AKAN DIANUGERAHKAN
 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
 • Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)
 • Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 • Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
JANGKA MASA PENGAJIAN/KAEDAH

Program ini adalah selama 2 tahun (4 semester) mengikut Kalendar Akademik USM. Ia melibatkan komponen kerja kursus dan projek penyelidikan. Kuliah dan tutorial dijalankan sepenuhnya di pusat pembelajaran secara intensif seperti berikut:

 • Politeknik Seberang Perai Pulau Pinang – setiap hari Sabtu
 • IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu – hari Jumaat dan Sabtu berselang minggu
STRUKTUR PROGRAM

Seseorang calon mesti mendaftar sebanyak 6 kursus (24 unit) dalam Komponen Kerja Kursus dan 3 kursus (16 unit) dalam Komponen Penyelidikan.

                  Capture

Capture1

BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar yang akan digunakan ialah Bahasa Malaysia. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat kursus-kursus sedia ada dalam bidang pengkhususan berkaitan yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, pengajaran akan  menggunakan bahasa Inggeris selaras dengan pelaksanaan kursus-kursus ini di kampus induk.

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan untuk mengikuti program Sarjana Pendidikan Mod Kerja Kursus ini seperti yang ditetapkan oleh USM dan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan iaitu pemohon mesti:

 • Mempunyai ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf sekurang - kurangnya dengan PNGK 2.50 dan mempunyai pengalaman mengajar atau pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan sekurang-kurangnya 2 tahun.
 • Bagi calon yang mempunyai ijazah Sarjana Muda (dengan Kepujian) yang diiktiraf dan PNGK antara 2.00-2.49, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
  • Pengalaman penyelidikan sekurang-kurangnya 5 tahun, atau
  • Pengalaman ikhtisas dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 5 tahun,
  • DAN
  • SATU (1) penerbitan ilmiah dalam bidang yang dipohon, atau
  • Gred B dalam kursus-kursus major/elektif, atau
  • Gred B+ untuk projek tahun akhir
 • Memenuhi keperluan Bahasa Malaysia yang ditetapkan oleh Senat USM; dan
 • Memenuhi keperluan-keperluan lain yang tertakluk kepada syarat-syarat Universiti
YURAN PENGAJIAN
 • Politeknik Seberang Perai Pulau Pinang
 Yuran Pendaftaran   RM 340.00
 Yuran Konvokesyen   RM 200.00
 Yuran Pengajian (40 unit)   RM 14,680.00 (1 unit = RM 367.00) 
 Keseluruhan  RM 15,220.00

Pecahan Bayaran Ikut Semester

 Jumlah Bayaran  Tarikh Bayaran
 Sem 1 :   RM 2936.00 (8 unit) + RM340   Oktober 2023
 Sem 2 :   RM 2936.00 (8 unit)  Mac 2024
 Sem 3 :   RM 5872.00 (16 unit)  Oktober 2024
 Sem 4 :   RM 2936.00 (8 unit)  Mac 2025

                   

 • IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu
 Yuran Pendaftaran   RM 340.00
 Yuran Konvokesyen   RM 200.00
 Yuran Pengajian (40 unit)   RM 16,920.00 (1 unit = RM 423.00)
 Keseluruhan  RM 17460.00

Pecahan Bayaran Ikut Semester

 Jumlah Bayaran  Tarikh Bayaran
 Sem 1 :  RM 3384.00 (8 unit) + RM340  Oktober 2023
 Sem 2 :   RM 3384.00 (8 unit)  Mac 2024
 Sem 3 :   RM 6768.00 (16 unit)  Oktober 2024
 Sem 4 :   RM 3384.00 (8 unit)  Mac 2025
PERMOHONAN

Sila KLIK DISINI untuk melihat PANDUAN MENGISI PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN Sarjana Pendidikan Mod Kerja Kursus Secara Luar Pesisir sebelum mengisi borang.

Mohon sekarang melalui Institute Of Postgraduate Studies Universiti Sains Malaysia

Sila KLIK PAUTAN DI BAWAH untuk memuat turun brosur:

 

AKREDITASI MQA

Pemohon boleh melayari laman sesawang Agensi Kelayakan Malaysis (MQA) bagi menyemak akreditasi program ini.

https://www2.mqa.gov.my/mqr/