AKREDITASI MQA

Pemohon boleh melayari laman sesawang Agensi Kelayakan Malaysis (MQA) bagi menyemak akreditasi program ini.

https://www2.mqa.gov.my/mqr/

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)
 MQA/SWA11002

 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA11003

Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/SWA11004

 Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA11005

 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA11006