BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar yang akan digunakan ialah Bahasa Malaysia. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat kursus-kursus sedia ada dalam bidang pengkhususan berkaitan yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, pengajaran akan  menggunakan bahasa Inggeris selaras dengan pelaksanaan kursus-kursus ini di kampus induk.