NAMA IJAZAH YANG AKAN DIANUGERAHKAN

Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)