PUSAT PEMBELAJARAN DAN BIDANG YANG DITAWARKAN

  • POLITEKNIK SEBERANG PERAI PULAU PINANG

LIMA (5) bidang pengkhususan yang ditawarkan. Calon-calon perlu memilih salah satu daripada lima bidang pengkhususan tersebut:

A. Pengajian Kurikulum

B. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

C. Pendidikan Bahasa Inggeris (TESOL)

D. Pendidikan Sains

E. Psikologi Pendidikan

  • IPGM KAMPUS SULTAN MIZAN BESUT, TERENGGANU

LIMA (5) bidang pengkhususan yang ditawarkan. Calon-calon perlu memilih salah satu daripada lima bidang pengkhususan tersebut:

A. Pengajian Kurikulum

B. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

C. Pendidikan Bahasa Inggeris (TESOL)

D. Pendidikan Sains

E. Psikologi Pendidikan

  • MRSM KUCHING, SARAWAK

DUA (2) bidang pengkhususan yang ditawarkan. Calon-calon perlu memilih salah satu daripada dua bidang pengkhususan tersebut:

A. Pengajian Kurikulum

B. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan