NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 Pengaruh Pengetahuan Pedagogi dan Kandungan Terhadap Efikasi Guru dalam Pengajaran Ekonomi
- Abdul Said Ambotang, Mohd Yusof Abdullah, Baharom Mohamad dan Shukri Zain
pdf
2 Tugas dan Tanggungjawab Guru Pembimbing dari Perspektif Guru Pelatih
- Ahmad Zamri bin Khairani, Nordin bin Ab. Razak & Mohammad Zohir bin Ahmad@Shaar
pdf
3 Keyakinan Guru Sejarah dan Geografi dalam Pelaksanaan Kerja Kursus
- Chan Yuen Fook,Gurnam Kaur Sidhu, Fatin Aliana Mohd Radzi, Parmjit Singh, Md. Rizal Md. Yunus
pdf
4 The Level of Higher Order Thinking Skills for Lower Secondary Students in Malaysia
- Jailani Md. Yunos, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Baharom Bin Mohamad, Widad Binti Othman
pdf
5 Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain
- Najeemah Bt Mohd Yusof
pdf
6 Impak Cahaya dan Pencahayaan Terhadap Keselamatan Warga di Sekolah
- Safial Aqbar Zakaria, Aziah Ismail
pdf
7 Pembangunan Instrumen Literasi Alam Sekitar Pelajar Sekolah Menengah Menggunakan Teknik Delphi
- Salwati binti Yaakub, Zurida binti Hj Ismail
pdf
8 Persepsi Guru Terhadap Tahap Kecerdasan Emosi Pengetua dan Hubungannya dengan Motivasi Kerja Guru
- Siti Faezah Hashim & Mohd Zuri Ghani
pdf
9 Chem-Friend From the Eyes of Tutors and Tutees
- Teh Kai Li, Rohani Yahaya, Yeoh Guan Thai, Tio Mie Ling, Norjalilah Supardy, Nordin Abd Razak
pdf
10 Kerberkesanan Kamus Web Multimedia Interaktif Berasaskan Pendekatan Andragogi
- Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun dan Nurul Syazwani Ismail
pdf