NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 MENGKAJI KESAHAN INVENTORI NILAI INTEGRITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH
- Nor Salmi Binti Ahmad Zabidi dan Lim Hooi Lian
pdf
2 Fun Iqra' – Alat Bantu Mengajar Baru Di Dalam Pembelajaran Asas Al-Qur'an Untuk Kanak-Kanak Prasekolah
- Asrol Hasan
pdf 
3 Gaya Pemikiran Pelajar Aliran Sains Sekolah Menengah
- Aziz bin Nordin dan Vivian Low Yen Yeong
pdf
4 SIMULASI ENJIN PETROL EMPAT LEJANG (EP4L): SATU PENDEKATAN PENGAJARAN VISUAL
- Jamil Bin Abd. Baser, Saiful Hadi Bin Masran, Najida Fadliyah Bt. Shaik Tamby, Faizal Amin Bin Yunus 
pdf 
5 THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE AND CRITICAL THINKING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG POST-SECONDARY VOCATIONAL STUDENTS
- Maizam Alias, Busmina Balkis Bt. Abd Hadi
pdf
6 PENERAPAN IKHTISAS PENDIDIKAN DALAM KALANGAN PENSYARAH BIDANG KEJURUTERAAN
- Marina bt Ibrahim Mukhtar, Rohayu bt Roddin, Azmanirah bt Ab Rahman, Anizam bt Mohamed Yusof, Halizah bt Awang, Maziana bt Mohamed, dan Rosnida bt Baharuddin
pdf 
7 Tahap Kebolehbacaan Dalam Kalangan Murid Orang Asli (Program Pemulihan) Di Sekolah Kebangsaan Brincang (Pahang) dan Sekolah Kebangsaan Batu 14 Tapah (Perak)
- Md. Nasir b Masran, Ramlah Bt. Jantan, Suppiah Nachiappan, Abd. Aziz B. Shukor dan Roslinda Bt. Mustapha.
pdf 
8 Kesan Pengubahsuaian Item Ujian Dalam Bahasa Kedua Terhadap Pencapaian Matematik Pelajar Tingkatan 2 Di Negeri Kedah
- Mohd Isha Awang
pdf 
9 SIKAP RAKAN SEBAYA DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR CERDAS AKADEMIK (PEER'S ATTITUDE TOWARDS ACADEMICALLY TALENTED STUDENTS)
- Mohd Zuri Ghani, Aznan Che Ahmad, Nurul Husna Mat Husin, Rosadah Majid, Norani Salleh
pdf