NO.TITLE / AUTHORVIEW
1 Analisis Jenis Kesalahan Kod Braille Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Yang Mengambil Kursus Bermasalah Penglihatan
- Lee Lay Wah, Lee Bee Hiang
pdf
2 Is Soft Skills Formation on University Students' Educational Agendas? A Case Study
- Larisa Nikitina, Fumitaka Furuoka
pdf 
3 Stress Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas
- Rabayah Yahaya, Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman, Aznan Che Ahmad, Zainudin Mohd Isa, Hairul Nizam Ismail, Aswati Hamzah
pdf
4 Example Construction Tasks and Mathematical Generality
- Shafia Abdul Rahman 
pdf 
5 KEPEMIMPINAN AUTENTIK DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI POLITEKNIK
- Baharom Mohamad, Fazlina Yunus, Mohd Johdi Salleh, Mohd Yusof Abdullah, Abdul Said Ambotang
pdf
6 PERMASALAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID CINA
- Abdul Rasid Jamian
pdf 
7 PENDEKATAN PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH : KAJIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KUALA LUMPUR (SMKAKL)
- Rosni Samah
pdf 
8 STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA
- Maria Chong Abdullah, Samsilah Roslan, Tajularipin Sulaiman
pdf 
9 EMOTIONAL REGULATION, ENVIRONMENTAL FACTORS AND AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
- Kong Luo Lan, Maria Chong Abdullah, Samsilah Roslan
pdf 
10 PENGARUH KELAYAKAN GURU KE ATAS EFIKASI GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH
- Khalid Johari, Zurida Ismail, Shuki Osman, Ahmad Tajuddin Othman
pdf 
 11 PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK
- Tee Tze Kiong, Mimi Binti Mohaffyza, Jailani Bin Md Yunos, Baharom Bin Mohamad, Widad Bt. Othman, Yee Mei Heong
pdf
 12 Working with Logarithms
- Teoh Sian Hoon, Parmjit Singh, Siti Khadijah Ayop
pdf