Dr. Fadzilah Amzah

Phone : 604 653 3239 / 6012 493 9610
Fax : 604 657 2907
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qualifications : B.A.(Ed.); M.A.(USM), Ph.D.(UM)
Expertise : Malay Literature & Malay Language Teaching Method, Early Language & Literacy

Book Publications 
  • Fadzilah Amzah, Roam Amin & Abd. Rahman Abd Aziz.(2009) Gurindam Hidupku: Mulut Menyebut, Akal Menyahut. Sinaran Bross
Chapter in Book
  • Fadzilah Amzah & Merza Abbas (2007).  Proses Pembinaan makna Karya sastera daripada Perspektif Pendekatan Respons Pembaca. Editor Ambigapathy Pandian & Aniswal Abdul Ghani (2007).  Buku Isu-isu Literasi Semasa di Malaysia.  UPM:  Serdang. 1-16
International Conference Proceedings
  • Fadzilah Amzah & Abdul Jalil Ali (2006).  Pengajaran dan Pembelajaran Sajak (KOMSAS) Berlandaskan  Pendekatan Respons Pembaca. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu  Ke -2. Anjuran Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan &  Dewan Bahasa Pustaka. Hotel Vistana, Pulau Pinang. 10-12 September 2006. (pp. 233-240)
  • Fadzilah Amzah & Hanizah Zakaria (2007). The Development of Poem Instructional Modul based On Dick & Carey's Instructional System Design.  Proceeding of International Conference Improving The Quality of Human Life:  Multidisciplinary Approach on Strategic Relevance for Urban issues.  (pp 44-50).  Surabaya:  Universiti of Surabaya.  JW Marriott Hotel Surabaya Indonesia.   6-7 September 2007 (m/s 127-133).
  • Ishak Ramly, Fadzilah Amzah & Aznan Che Ahmad (2008). Pengajaran Bahasa Sastera (Bahtera) melalui Lampasan Rangsangan Emosi. Prosiding Seminar Serantau Pendidikan Bahasa Malaysia/Indonesia. Anjuran PPBMM. PPIP & Universitas Andalas Indonesia. Universitas Andalas, 21-25 Disember 2008. (m/s 139-152)
National Conference Proceedings
  • Fadzilah Amzah (2003). Pendekatan Respons Pembaca : Satu Alternatif Mengajar Sajak Dalam Komsas. Seminar Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS. Dewan Budaya, USM. 7-9 Febuari 2003
  • Fadzilah Amzah & Nor Shafrin Ahmad (2008).  Pelaksanaan Set Induksi dan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Set Induksi oleh Guru Pelatih Praktikum Prasekolah.  Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pendidikan Khas 2008: Pengembangan Modal Insan Melalui Persekitaran Pembelajaran Berkualiti.  Cititel Hotel, Pulau Pinang, 25-27 April 2008.  Unit Penyelidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM. pg: 202-214.
  • Fadzilah Amzah, Abd Rahman Abd. Aziz (2009)Apresiasi Karya Sastera Melalui Bahasa: Mencari Kemanusiaan Melalui Kebijaksanaan. Seminar Kebangsaan Pemantapan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tinggi. Anjuran PPBMM, DBP, WT & JPN Terengganu. Kompleks Rakan Muda Besut, 12-15 Mac 2009 (m/s 88-101)
  • Ishak Ramly & Fadzilah Amzah(2009). Tatacara Menyoal dalam Menutup Pengajaran Bahasa Malaysia. Seminar Kebangsaan Pemantapan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tinggi. Anjuran PPBMM, DBP, WT & JPN Terengganu. Kompleks Rakan Muda Besut, 12-15 Mac 2009 (m/s 88-101)