Phone : 604 653 5184
Fax : 604 657 2907
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qualifications : BEd(Hons), MEd, PhD(UKM)
Expertise : Special Education (Gifted and Talented) & (Learning Disabilities)
ResearchGate
ResearchGate Mohd. Zuri GhaniBook Publication
 • Mohd Zuri Ghani; Aznan Che Ahmad.2011. Pengantar pendidikan Khas. Penerbit Universiti sains Malaysia.
 • Mohd Zuri Ghani; Aznan Che Ahmad.2011. Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas. Penerbit Universiti sains Malaysia.
 • Mohd Zuri Ghani.2011. Pelajar Pintar Cerdas dan Berbakat. Unit Penyelidikan Asas Universiti sains Malaysia.
 • Mohd Zuri Ghani; Aznan Che Ahmad.2012. Kanak-Kanak Bermasalah pembelajaran. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim.(dalam proses penerbitan)
 • Mohd Zuri Ghani; Aznan Che Ahmad.2012. Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Peringkat Awal kanak-kanak. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim.(dalam proses penerbitan)
Journal Publication
 • Haznurah Zainon & Mohd Zuri Ghani.2012. Tekanan Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas Di Sekolah Intergrasi. Journal Of Special Needs Education.
 • Aznan Che Ahmad & Mohd Zuri Ghani.2012. Understanding Kod Tangan Bahasa Malaysia Amongs Hearing Impaired Students. Journal Of Special Needs Education. 
 • Mohd Zuri Ghani, Aznan Che Ahmad & Suzana Ibrahim.2012 Family Profiles Of Academically Talented Students In Malaysia.lnternationl Journal Of Art And Social Sciences.
 • Aznan Che Ahmad,& Mohd Zuri Ghani.2012. UNDERSTANDING OF SIGN LANGUAGE AMONG DEAF STUDENTS. International Journal of Multidisciplinary Thought.
 • Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad. 2012. Teachers' Perception towards inclusive education in Penang. Journal of social sciences and humanities.
 • Siti Faezah Hashim dan Mohd Zuri Ghani. 2012. Persepsi Guru terhadap Kecerdasan Emosi Pengetua dan Hubungannya dengan Motivasi Kerja Guru.Malaysian Education Deans' Council.
 • Norfizin Yusoff & Mohd Zuri Ghani.2011. The Effectiveness Of Animated Graphic Visual In Matriculation Physics Teaching (Sub Topic : Projectile Motion) Among Physical Science Students In Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.Educator Digest (Diges Pendidik).
 • Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman, Aznan Che Ahmad & Nik Rosila Nik Yaacob .2011. The Differences Between Extrovert and introvert Personality among academically talented student based on gender. Educator and education Journal.
 • Aznan Che Ahmad & Mohd Zuri Ghani. 2011 Coping Skills Among Hearing Mother Of Deaf Or Hard Of Hearing Children : A Comparison Of Mothers New To Early Intervention With Those Of Experienced Mothers.Malaysian Education Deans' Council Journal.
 • Rabayah Yahaya, Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman,Aznan Che Ahmad,Zainudin Mohd Isa,Hairulnizam Ismail & Aswati Hamzah. 2011. Stress Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas.Malaysian Education Dean Council.
Conference Proceeding
 • Mohd Zuri Ghani; Suzana Ibrahim. 2012. Program Pemecutan Bagi Pelajar Pintar Cerdas dan Berbakat. Seminar Majlis dekan-dekan Pendidikan IPTA, Johor Bharu.
 • Mohd Zuri Ghani; Aswati Hamzah;Aznan Che Ahmad; Nursyafiqin Abdul Razak. 2011.Ciri-Ciri Psikometrik Pentaksiran Penapisan Pelajar Pintar Cerdas Bagi Pelajar Pra Sekolah dalam Konteks Malaysia Dengan Menggunakan SAGE-P. International Conference On measurement and Evaluation In Education.
 • Aznan Che Ahmad, Mohd Nazri Hussein, Mohd Zuri Ghani, Salizawati Omar, Zainudin mohd Isa.2011. Anxiety Among Special education teachers The Acquisition of Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM).The International Conference on Early Chilhood and Special Education (ICECSE) 2011.
 • Aznan Che Ahmad, Mohd Zuri Ghani, Salizawati Omar, Zainudin Mohd Isa.2011. Spelling Skills Among Deaf Students. The International Conference On Early Childhood and Special Education (ICECSE) 2011.
 • Dara Nursuraya, Mohd Zuri Ghani.2011. Keperluan Kurikulum dan Kepentingannya Terhadap pelajar Bermasalah Pendengaran Dengan Pelbagai Ketidakupayaan .The International Conference on Early Childhood and Special Education (ICECSE) 2011.
Academic Recognition
 • Editor Digest Pendidik
 • Panel Penilai MQA
 • Penilai Thesis Sarjana UKM
 • Penilai Thesis Sarjana DAN pHd USM
 • Penilai Calon Prof Madya UKM
 • Penasihat LINUS PPD Selatan Pulau Pinang
 • Panel Penilai Program sarjana Pendidikan Khas UiTM
 • Panel Penilai Program sarjana Psikologi UiTM
Research Grant
 • Gaya Pembelajaran Murid ADHD Dalam Program Khas Pembelajaran di Sekolah Menengah(1001/PGURU/823044)
 • Effectiveness Of Mobile Learning Via Pocket Education 
 • Geran Insentif Pasca Siswazah-Junaidi (Kedoktoran) -P-PD0044/10(R) 
 • Effectiveness Of Mobile Learning Via Pocket Education TM 
 • Mengenalpasti Ciri dan Tingkahlaku Kanak-Kanak Pintar Cerdas dan Berbakat dalam Setting Pendidikan Pra Sekolah di Pulau Pinang 
 • Tahap Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Khas