Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 6
 

Unit ini bertujuan mendedahkan pendekatan Pembelajaran Regulasi Kendiri dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah dari segi konsep, falsafah dan teori yang mendasarinya. Pembaca akan diyakinkan tentang kelebihan pendekatan ini berbanding pendekatan konvensional yang berpusatkan guru. Unit ini juga akan menjelaskan tentang persekitaran pembelajaran yang sesuai bagi Pembelajaran Regulasi Kendiri serta bagaimana pengajaran dan pembelajaran boleh dirancang dan dilaksanakan. Masalah berkaitan pendekatan ini juga akan dikemukakan agar diambilkira dalam pelaksanaannya.

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:
 
Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
 
Siri 1/No. 7
 
Dr. Mohd Ali Samsuddin

Unit ini bertujuan untuk memperkenalkan secara ringkas pendekatan pembelajaran bersaskan masalah (PBM) kepada guru-guru agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas mengenai pendekatan ini dan seterusnya boleh menimbang untuk menggunakan kaedah ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah mereka masing-masing.

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:
 
Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 8

Dr. Hairul Nizam Ismail
Baharuddin Abdul Rahman

Unit ini bertujuan untuk memperkenalkan secara ringkas pendekatan pembelajaran berasaskan projek (PBP) kepada guru-guru agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas mengenai pendekatan ini dan seterusnya boleh menimbang untuk menggunakan kaedah ini dalam proses pengajaran dan pembelejaran (P&P) di dalam bilik darjah mereka masing. 

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi: 

Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 9

Dr. Lee Lay Wah

Unit ini akan membincangkan prinsip pembezaan pengajaran serta amalan pembezaan pembelajaran di dalam kelas masa kini dan masa depan yang semakin menunjukkan kepelbagaian. Tujuan mengamalkan prinsip pembezaan adalah untuk memenuhi keperluan pelbagai murid yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Unit ini akan menjelaskan maksud pembezaan pengajaran, serta menghujahkan secara teori dan secara prktik kenapa seseorang guru perlu membezakan pengajaran di dalam kelas. Seterusnya, proses bagaimana membezakan pengajaran di dalam kelas akan diterangkan dengan contoh yang praktikal.

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:

Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 10

Dr. Azidah Abu Ziden

Unit ini dibentuk sebagai bimbingan kepada guru bagi membolehkan mereka memahami konsep teknologi pengajaran dan media dalam pendidikan untuk membolehkan integrasi penggunaan teknologi dan media yang berlainan dalam pengajaran di dalam bilik darjah. Penekanan diberikan terutamanya terhadap amalan-amalan berfikir tentang rekabentuk pengajaran yang berlandaskan pemilihan media instruksi dan pengajaran yang bersesuaian. Strategi-strategi berasaskan teori-teori pembelajaran dan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik juga diketengahkan bagi memudahkan pemahaman guru tentang aplikasi dan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah.

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:
 
Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.