Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 3
 
Dr. Nordin Abdul Razak

Unit ini akan membincangkan pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning) dari segi teori dan model, aplikasi/ pelaksanaan, kelemahan dan kekuatan. Pembelajaran ini boleh dilaksanakan sama ada melalui refleksi kepada pengalaman lepas atau melalui refleksi sama ada yang dirancang untuk pengalaman, seperti penempatan kerja, atau melalui simulasiseperti main peranan. Unit ini akan menjelaskan maksud pembelajaran berasaskan pengalaman, serta menghujahkan secara teori dan secara praktik cara seseorang guru dapat melaksanakan dalam pengajaran.
 

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:


Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.