Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
Siri 1/No. 1
 
Dr. Norizan Esa

Unit ini membincangkan dengan ringkas kemahiran mengajar yang perlu dikuasai oleh guru bagi melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Beberapa kemahiran mengajar akan dikemukakan dan panduan tentang cara pelaksanaan akan dibentangkan. Selain itu, kelebihan kemahiran tersebut akan dihuraikan. Contoh bagi setiap kemahiran yang dikemukakan akan dihuraikan dalam unit ini.
 
Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:
 
Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
 
Siri 1/No. 2
  
 
Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:
 
Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

Siri 1/No. 3
 
Dr. Nordin Abdul Razak

Unit ini akan membincangkan pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning) dari segi teori dan model, aplikasi/ pelaksanaan, kelemahan dan kekuatan. Pembelajaran ini boleh dilaksanakan sama ada melalui refleksi kepada pengalaman lepas atau melalui refleksi sama ada yang dirancang untuk pengalaman, seperti penempatan kerja, atau melalui simulasiseperti main peranan. Unit ini akan menjelaskan maksud pembelajaran berasaskan pengalaman, serta menghujahkan secara teori dan secara praktik cara seseorang guru dapat melaksanakan dalam pengajaran.
 

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:


Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
 
Siri 1/No. 4 
 


Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:

Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panduan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
 
Siri 1/No. 5
 
 
Unit ini bertujuan memberi idea dan panduan secara umum tentang strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan inkuiri. Strategi pengajaran ini mengandungi pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Unit akan membincangkan konsep strategi inkuiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kelebihan dan model-model inkuiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Panduan umum untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara inkuiri juga dikemukakan dalam unit ini.

Buku ini dijual dengan harga RM 7, untuk pembelian sila hubungi:

Tel :
+604-6585414 (Talian terus)
+604-6533888 samb. 3187 / 3446 / 3448
Faks : +604-6551460
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.